06-54383913 info@ppjoosten.nl

Tarieven en Vergoedingen

 

Tarieven Zorgprestatiemodel

Onderstaande tarieven, ook te raadplegen op de NZa website, zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit als maximaal; met elke zorgverzekeraar is een eigen tarief afgesproken (tussen de 82% en 96% van onderstaande bedragen). De bedragen zijn inclusief indirecte tijd.

Behandeling
Het maximale NZA tarief voor een consult van 45 minuten is €120,99.
Het maximale NZA tarief voor een consult van 60 minuten is €143,71.

Diagnostiek
Het maximale NZA tarief voor een consult van 45 minuten is €142,31.
Het maximale NZA tarief voor een consult van 60 minuten is €163,37.

Vergoeding, eigen risico en verwijsbrief

De praktijk heeft voor 2024 contracten afgesloten met alle grote zorgverzekeraars voor behandeling binnen het Zorgprestatiemodel Setting 1, Sectie II (de voormalige GBGGZ). Indien u in het bezit bent van een geldige verwijsbrief van de huisarts of bedrijfsarts is vergoeding vanuit het basispakket mogelijk. Wel dient u rekening te houden met uw wettelijk verplichte eigen risico van minimaal 385 euro. Dit eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar met u verrekend.

Niet alle klachten worden vergoed

Wanneer u klachten heeft die niet vallen onder de verzekerde zorg (o.a. rouwverwerking, aanpassingsstoornissen of relatieproblemen), wordt u terugverwezen naar de huisarts of kunt u de behandeling zelf betalen.

Indien er sprake is van arbeidsgerelateerde klachten of ‘burn-out’-klachten (tevens niet verzekerbare zorg), zijn werkgevers veelal bereid in de kosten van de behandeling bij te dragen of de behandeling geheel te vergoeden.

 

Tarief indien u zelf betaalt

Als er sprake is van klachten die vallen onder onverzekerde zorg, of wanneer u er voor kiest om verzekerde zorg zelf te betalen, geldt het Nza-tarief voor niet- basispakketzorg, namelijk 117,33 euro per sessie.

Verhinderd voor een afspraak?

Indien u verhinderd bent kunt u een afspraak kosteloos, per sms bericht of email, minimaal 24 uur van tevoren, afzeggen. Bij niet of niet-tijdige afzegging wordt een deel van de kosten, namelijk 75 euro, in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet door u bij uw zorgverzekeraar worden ingediend.

Niet tevreden?

In onze beroepsgroep is er goede regelgeving over privacy en klachtenprocedures. Mocht u vragen hebben daarover, of ontevreden zijn over de behandeling, leg het voor aan uw behandelaar. Binnen de praktijk wordt naar beste kunnen en vermogen gewerkt, wanneer u toch er onverhoopt niet uitkomt dan vindt u meer informatie over hoe te handelen, bij P3NL, waar de praktijk via de beroepsvereniging bij is aangesloten.

Uw privacy

Voor wat betreft uw privacy en de meer formele gang van zaken en wederzijdse rechten en plichten die gelden binnen Psychologenpraktijk Joosten kunt u onderaan de website het document “Uw privacy en informatie voor cliënten” downloaden.