06-54383913 info@ppjoosten.nl

Samenwerkingsverbanden

 

Er wordt samengewerkt met de huisartsen, en POH-GGZ en er zijn afspraken met hulpverleners in de SGGZ. Deze afspraken hebben betrekking op de informatie die zij hoe en wanneer met elkaar uitwisselen. Dit zorgt ervoor dat de zorg die aan u wordt geleverd zo goed mogelijk tot stand komt.
Tijdens de behandeling wordt met u doorgenomen wie er betrokken zijn bij een behandeling en wordt uitsluitend met uw toestemming informatie met derden uitgewisseld.

Verder zijn er samenwerkingsverbanden en intervisiebijeenkomsten met andere vrijgevestigde GZ-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters in de regio Rotterdam.
Voor wat betreft samenwerkingsverbanden met andere vrijgevestigde praktijken geldt dat er structureel ingeplande multidisciplinaire intervisiebijeenkomsten georganiseerd worden waarbij regelmatig nieuwe kennis wordt vergaard en gedeeld en sprekers worden uitgenodigd. Tevens is er een waarnemingsovereenkomst bij afwezigheid voor langere tijd getekend met Ooms Psychologen .

Verder wordt er samengewerkt met Larissa Besnard, orthopedagoog en ECHA-specialist, van Praktijk Blom, in het kader van de diagnostiek en de begeleiding van hoogbegaafde jongvolwassenen, en met Flowingrow, waar systemisch gewerkt wordt ten aanzien van gezins- en relatieproblematiek.

 

Cliëntervaringen

 

In 2024 is aan Psychologenpraktijk Joosten het “Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ” verleend en wordt een cliënttevredenheidsvragenlijst afgenomen, nl. de Consumer Quality-index (CQi). Het instrument wordt gebruikt om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is.

De CQi vragenlijst voor de GGZ bestaat uit de volgende schalen: bejegening, samen beslissen, uitvoering van behandeling, informatie behandeling, en er wordt een rapportcijfer gegeven. De schaalscores lopen van 1 tot 5. Hoe hoger het cijfer hoe beter het resultaat. De resultaten gemeten over 2022 zijn als zoals hieronder beschreven.

Op de schaal ‘bejegening’ gaven cliënten de praktijk een 4.90 (van 5). Cliënten geven hier aan hoe tevreden zij zijn over het contact, het zich serieus genomen voelen en het zaken op een begrijpelijke manier uitgelegd krijgen.
De score op de schaal ‘samen beslissen’ was 4,65 (uit 5) wat betekent dat cliënten positief zijn over de mate van samenwerking met de psycholoog en het idee mee te kunnen/mogen beslissen over de behandeling.
Op de schaal ‘uitvoering behandeling’ gaven cliënten de praktijk een 4.90 (uit 5). Cliënten geven hier aan in hoeverre de behandeling de juiste voor hun klachten is geweest en de behandeling naar wens werd uitgevoerd.
Op de schaal ‘Informatie behandeling’ gaven cliënten de praktijk een 4.59 (van 5). Cliënten geven hier aan in hoeverre zij werden geïnformeerd over de voor- en nadelen van de behandeling en het te verwachten behandelresultaat.

In 2023 gaven cliënten de behandeling bij Psychologenpraktijk Joosten een gemiddeld rapportcijfer van 9,20.
Voor keurmerkdragers is het publiceren van bovenstaand cliënttevredenheidsonderzoek verplicht.

Nadere informatie

 

Via onderstaande links wordt u doorgestuurd naar passende patiëntenverenigingen:

Depressieve klachten             : Depressievereniging
Angst, dwangklachten, PTSS : ADF Stichting