06-54383913 info@ppjoosten.nl

Registraties, certificeringen en lidmaatschappen

 

Psychologenpraktijk Joosten, ingeschreven onder KvK-nummer 24485547, is in het bezit van een sinds 2017 wettelijk verplicht en goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 

LVVP gevisiteerd

In 2021 is het visitatietraject van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) met positief resultaat afgerond. Hiermee voldoet Psychologenpraktijk Joosten tevens aan de eisen gesteld in de kwaliteitscriteria van het LVVP.
Het certificaat kan worden gedownload door op het logo LVVP gecertificeerd te klikken.

Keurmerk KiBG

In 2024 is aan Psychologenpraktijk Joosten het “Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ” toegekend, en wordt een cliënttevredenheidsvragenlijst afgenomen, nl. de Consumer Quality-index (CQi). Het instrument wordt gebruikt om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is.
Het algemeen rapportcijfer in 2023 was een 9.20. Specifieke informatie over de uitkomsten van dit klanttevredenheidsonderzoek zoals naar voren gekomen uit de CQ-index (CQi) vindt u onder de tab ‘’Samenwerkingsverbanden en clientervaringen’.

Praktijk AGB code Psychologenpraktijk Joosten is 94060703 en de AGB code van de behandelaar is 94017061. Behandelaar P.A. (Ellen) Joosten is BIG geregistreerd onder nr 59918124625, geregistreerd als Registerpsycholoog NIP/ Arbeid & Organisatie, lid van het NIP (lid nr 23175), lid van het LVVP (lid nr 4607), en aangesloten bij P3NL.
Tevens wordt voldaan aan de Kwaliteitscode voor docenten en is er een inschrijving bij het CRKBO.

Klik op de logo’s van het LVVP, het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ, Kwaliteitsstatuut GGZ, en de andere registraties en lidmaatschappen voor meer informatie.

 

 
Registerpsycholoog NIP