06-54383913 info@ppjoosten.nl

Uw behandelaar

 

Ellen Joosten is werkzaam als vrijgevestigde GZ-psycholoog. Zij heeft zich, nadat zij zowel een ruime ervaring heeft opgedaan binnen het bedrijfsleven als ook binnen de SGGZ (meer langdurige zorg, geïndiceerd bij complexere (persoonlijkheids)problematiek), geheel toegelegd op het bieden van kortdurende generalistische behandelingen binnen de GGZ. Hierbij wordt cliënt zo effectief, maar eveneens zo diepgaand mogelijk (zie werkwijze) begeleid naar het (opnieuw) ervaren van zelfregie ten aanzien van oorspronkelijke klachten.

Nadat zij aan de Rijksuniversiteit Leiden is afgestudeerd (cum laude), met als afstudeerrichting persoonlijkheidspsychologie en psychodiagnostiek heeft zij een aantal jaren gewerkt in het bedrijfsleven als consultant bij een psychologisch adviesbureau. Het verzorgen van trainingen en het begeleiden van persoonlijke ontwikkelingsdoelen en organisatiedoelen binnen ‘management development-trajecten’, maakte dat de nadruk steeds meer op ‘groei en ontwikkeling’ (coaching) kwam te liggen, en van daaruit ontstond ook in toenemende mate de vraag wat dit vermogen ‘in de weg zit’ (of beter hoe wij onszelf in de weg zitten) en vervolgens hoe deze vaak emotionele blokkades op te lossen, indien mogelijk.

Zorgvisie
Onze waarneming en beleving van situaties in het heden kan sterk vertekend raken door eerder opgedane ervaringen waarin wij als uniek persoon in interactie met onze omgeving eerder hebben moeten zien te overleven. Eens wellicht noodzakelijk en functioneel, maar wanneer dit vervolgens juist problemen creëert in ons huidige leven dan beperkt het niet alleen onze verdere groei als mens maar ondermijnt dat ook de voldoening die we uit ons leven (werkzaamheden en relaties) zouden kunnen halen en mogelijk ook onze zelfwaardering. Het werkt als het ware ‘belastend’, en veroorzaakt klachten. Wanneer het klachtenniveau en hiermee onze lijdenslast hoog is zijn we soms alleen nog maar ’aan het overleven’ en is diepgaandere therapie effectiever dan coaching.

Middels het volgen van diverse opleidingen en het opdoen van (werk)ervaring heeft zij zich hierin verder verdiept, waarna zij haar kennis en vaardigheden binnen de gezondheidszorg verbreed heeft door het volgen van de tweejarige postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog, waarna in 2014 registratie in het BIG-register plaatsvond.

Zij is eveneens geregistreerd als Registerpsycholoog NIP/ Arbeid en Organisatie, en werkt in dat kader samen met organisaties, bedrijfsartsen, en werknemers in het kader van preventie, re-integratiebegeleiding (curatieve zorg) binnen bedrijfszorgtrajecten, en diepgaandere persoonlijke groei- en ontwikkelingsprocessen veelal onderliggend aan het professioneel functioneren.

Zij is in 2021 gevisiteerd en gecertificeerd door het LVVP, het landelijk netwerk voor vrijgevestigde GZ-psychologen en psychotherapeuten.

Ellen Joosten neemt op structurele basis deel aan intercollegiaal overleg, intervisiebijeenkomsten en nascholing. Een continue leerproces vormt, net als het werken met cliënten, zowel een belangrijke inspiratie als motivatie voor haar dagelijkse werk in de praktijk.