06-54383913 info@ppjoosten.nl

Ellen Joosten

 

Ellen Joosten is werkzaam als vrijgevestigde GZ-psycholoog binnen de GBGGZ en de bedrijfszorg. Nadat zij aan de Universiteit is afgestudeerd (cum laude), met als afstudeerrichting persoonlijkheidspsychologie en psychodiagnostiek heeft zij een aantal jaren gewerkt in het bedrijfsleven als adviseur bij een psychologisch adviesbureau. Het verzorgen van trainingen en het begeleiden van persoonlijke ontwikkelingsdoelen en organisatiedoelen binnen ‘managementdevelopment-trajecten’, maakte dat de nadruk steeds meer op ‘groei en ontwikkeling’ (coaching) kwam te liggen, en van daaruit rees ook in toenemende mate de vraag wat dit vermogen ‘in de weg zit’ (of beter hoe wij onszelf in de weg zitten) en vervolgens hoe deze vaak emotionele blokkades op te lossen, indien mogelijk.

Onze waarneming en beleving van situaties in het heden kan sterk vertekend raken door eerder opgedane ervaringen waarin wij als uniek persoon in interactie met onze omgeving eerder hebben moeten zien te overleven. Eens wellicht noodzakelijk en functioneel, maar wanneer dit vervolgens juist problemen creëert in ons huidige leven dan beperkt het niet alleen onze verdere groei als mens maar ondermijnt dat ook de voldoening die we uit ons leven (werkzaamheden en relaties) zouden kunnen halen en mogelijk ook onze zelfwaardering. Het werkt als het ware ‘belastend’, en veroorzaakt klachten. Wanneer het klachtenniveau en hiermee onze lijdenslast hoog is zijn we soms alleen nog maar ’aan het overleven’ en is therapie veel effectiever dan coaching.

Middels een vierjarige psychotherapeutische opleiding heeft zij zich hierin verder verdiept, en vervolgens gewerkt als therapeut, leertherapeut en supervisor voor therapeuten i.o. Hierna heeft zij haar kennis en vaardigheden binnen de gezondheidszorg verbreed door het volgen van de tweejarige postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog, waarna registratie in het BIG register plaatsvond.

Zij is eveneens geregistreerd als Registerpsycholoog NIP/ Arbeid en Organisatie, en werkt in dat kader samen met organisaties en werknemers in het kader van preventie, re-integratiebegeleiding (curatieve zorg) binnen bedrijfszorgtrajecten, en persoonlijke groei- en ontwikkelingsprocessen veelal onderliggend aan het professioneel functioneren.

Sinds 2006 werkt zij als zelfstandig gevestigd psycholoog en in 2010 heeft zij zich aangesloten bij het landelijk netwerk van Cenzo, en het regionale netwerk Aleanza; een corporatie van vrijgevestigde psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. Dit heeft de samenwerking met andere vrijgevestigde collega’s, en met huisartsen in de buurt, geïntensiveerd.

Ellen Joosten neemt op structurele basis deel aan collegiaal overleg, intervisiebijeenkomsten en nascholing. Een continue leerproces vormt, net als het werken met cliënten, zowel een belangrijke inspiratie als motivatie voor haar dagelijkse werk in de praktijk.