06-54383913 info@ppjoosten.nl

Cliëntervaringen

In respectievelijk 2020, 2021, 2022 en 2023 is aan Psychologenpraktijk Joosten het “Keurmerk in de basis GGZ” verleend en wordt een cliënttevredenheidsvragenlijst afgenomen, nl. de Consumer Quality-index (CQi). Het instrument wordt gebruikt om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is.

De CQi vragenlijst voor de GGZ bestaat uit de volgende schalen: bejegening, samen beslissen, uitvoering van behandeling, en er wordt een rapportcijfer gegeven. De schaalscores lopen van 1 tot 5. Hoe hoger het cijfer hoe beter het resultaat. De resultaten gemeten over 2023 zijn als zoals hieronder beschreven.

Op de schaal ‘bejegening’ gaven cliënten de praktijk een 4.9 (van 5), Cliënten geven hier aan hoe tevreden zij zijn over het contact, het zich serieus genomen voelen en het zaken op een begrijpelijke manier uitgelegd krijgen.
Op de schaal ‘uitvoering informatieve behandeling’ gaven cliënten de praktijk een 4.59 (uit 5). Cliënten geven hier aan in hoeverre de behandeling de juiste voor hun klachten is geweest en de behandeling naar wens werd uitgevoerd.
De score op de schaal ‘samen beslissen’ was 4,65 (uit 5) wat betekent dat cliënten positief zijn over de mate van samenwerking met de psycholoog en het idee mee te kunnen/mogen beslissen over de behandeling.

In 2023 gaven cliënten de uitvoering behandeling bij Psychologenpraktijk Joosten een gemiddeld rapportcijfer van 4,90.