06-54383913 info@ppjoosten.nl

Psychologenpraktijk Joosten

 

is gevestigd in Rotterdam-Kralingen en legt zich toe op het bieden van kortdurende generalistische psychologische zorg binnen het, in 2022 nieuw ingevoerde, Zorgprestatiemodel (ZPM), Setting 1, Sectie II (voorheen GBGGZ). Uw behandelaar is Ellen Joosten, GZ psycholoog en​ Registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie.

Voor wie en wanneer?

Vaak komt datgene waar wij in ons leven tegen aan lopen of zelfs op vastlopen niet alleen voort uit specifieke omstandigheden (alhoewel wij dat in eerste instantie vaak wel denken!) maar uit een combinatie van hoe wij als unieke individuen tegen situaties aankijken en ermee omgaan.

Juist in die periodes dat onze psychische lijdenslast het hoogst is en gevoelens van angst, depressie, woede, burn-out of vervlakking ontstaan, kunnen wij ons ook bewust worden van oude overlevingsmechanismen en overtuigingen van waaruit we ons handelen juist dan vaak teveel laten bepalen. Hierdoor worden ervaren problemen vervolgens eerder versterkt en bestendigd dan opgelost, waardoor een negatieve spiraal (en vaak een ‘self-fulfilling prophecy’) ontstaat.

Een begeleidingstraject biedt dan een uitweg, en maakt ook dat we minder snel vastlopen bij soortgelijke problemen en klachten in de toekomst.
Behandeling binnen de GBGGZ of een bedrijfszorgtraject betreft kortdurende zorg bij veelvoorkomende problematiek. U kunt dan onder andere denken aan:

  • Depressieve- en stemmingsklachten.
  • Paniek- en angstklachten.
  • Traumagerelateerde klachten.
  • Een negatief zelfbeeld.
  • Somatoforme en stressgerelateerde klachten (lichamelijk klachten waar geen lichamelijke oorzaak voor is aangetoond).
  • Arbeidsgerelateerde klachten.
  • Burn-out en overbelasting.
  • Gevoelens van woede/boosheid en slachtoffergevoelens.
  • Identiteits- en zingevingsproblematiek.
  • Gevoelens van vervlakking.

 

U kunt niet bij ons terecht indien er sprake is van complexe aandoeningen waarvoor een intensieve of langdurige behandeling nodig is, er sprake is van suïcidaliteit, verslaving, een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is of wanneer er sprake is van een crisissituatie. In dat geval zal de huisarts of de huisartsenpost u doorverwijzen naar een gespecialiseerde GGZ-instelling of een 24-uurs beschikbare crisisdienst.

De wachttijd

Vanaf april 2024 bedraagt de wachttijd 9-12 weken.

Openingstijden, bereikbaarheid en aanmelding
De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00. U kunt vrijblijvend uw vraag stellen of u aanmelden na een verwijzing door uw huisarts of bedrijfsarts.

Dit kan door een voicemailbericht in te spreken op 06-54383913 of door een email te sturen naar info@ppjoosten.nl. Er wordt dan z.s.m., maar uiterlijk binnen 5 werkdagen, contact met u opgenomen.

 

 

Vergoedingsmogelijkheden voor behandeling
Indien u bent verwezen door uw huisarts of bedrijfsarts komen de kosten van de behandeling in aanmerking voor vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. Zie Tarieven en Vergoedingen.
Wat kunt u verwachten?
Na 1 of 2 intakegesprekken vertalen we samen uw hulpvraag naar concrete behandeldoelen en wordt een behandelplan opgesteld. Bovendien wordt dan aan de hand van de zorgzwaarte geindiceerd voor welk zorgpakket u in aanmerking komt.

Voor meer informatie, zie de pagina Werkwijze.