06-54383913 info@ppjoosten.nl

Werkwijze

 

Van reactief naar responsief

De aanpak is concreet en altijd gericht op het oplossen van de vooraf geformuleerde hulpvraag. Zowel het behandelplan als de behandeldoelen worden vooraf overlegd en besproken met cliënt. Er wordt aan de hand van een specifiek stappenplan en huiswerkopdrachten gericht op de ‘hier en nu situatie’ toegewerkt naar het oplossen van de vooraf geformuleerde hulpvraag.

De benadering is altijd zowel klacht- als krachtgericht. Het resultaat van de behandeling is, naast klachtenreductie, dat steeds minder reactief (angst, depressie, burn out, woede, vervlakking) en steeds meer responsief (passend en adequaat) met lastig ervaren situaties kan worden omgegaan. Het is de bedoeling dat client na afronding van de behandeling zelfstandig verder kan met de geleerde ‘tools’, wat het gevoel van zelfregie ten aanzien van de oorspronkelijke klachten vergroot en zo tevens dient als terugvalpreventie.

 

Methoden en onderliggende werkingsmechanismen

Er wordt gewerkt volgens de multidisciplinaire richtlijnen en met behulp van wetenschappelijk bewezen effectieve methoden, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), schemagerichte therapie, het KOP- model en verwerkingsgerichte interventies. Veelal wordt er binnen verschillende therapieen gebruik gemaakt van overeenkomstige onderliggende werkinsgmechanismen zoals: psycho-educatie, exposure in vitro en in vivo, deconditionering en cognitieve herstructerering.

Door het ontwikkelen van een ‘innerlijke observator’ (1), van waaruit client leert om zich steeds meer, en systematisch bewust te worden van bepaalde gedragingen, gevoelens, en gedachten, en  vervolgens het bewerkstellingen van een (gedrags)veranderingsproces (2) waarbij veelal middels ‘exposure in vitro’ en/ of ‘in vivo’ blootstelling plaatsvindt aan situaties en/of gevoelens die normaal gesproken vermeden worden (3), kunnen enerzijds nieuwe ervaringen worden opgedaan en kunnen anderzijds soms dezelfde situaties onbelaster ervaren worden, waardoor meer acceptatie of een nieuw perspectief kan ontstaan.

 

De client centraal

Een gelijkwaardig contact binnen de werkrelatie is een belangrijke basis van het behandelproces. Begrip bij de behandelaar van bovengenoemde werkingsmechanismen maakt dat ook niet een specifieke methode maar ten allen tijde de client als unieke persoon, met naast de hulpvraag zijn of haar eigen kwaliteiten, en de afstemming hierop centraal staat gedurende de behandeling binnen de praktijk. Eigen kracht wordt zoveel mogelijk benut in het grip krijgen op de klachten.

 

 

Effectiviteit van de behandeling

De effectiviteit van de behandeling wordt tussentijd en aan het einde van de behandeling met u geevalueerd en ook altijd in kaart gebracht door een kwantitatieve meting van het klachtenniveau zowel bij aanvang van het behandeltraject als bij afronding.

 

Actuele cliëntinformatie

Mijn praktijk is bij Cenzo B.V. aangesloten. Op de Cenzo-website vindt u alle nadere actuele informatie die nodig is om te beslissen of u bij mij behandeld wil en kan worden. Deze informatie helpt u, en uw huisarts/verwijzer, bij het maken van een
bewuste keuze en om u goed voor te bereiden op de behandeling. Het gaat om informatie over onder meer
wachttijden en bereikbaarheid van de aangesloten behandelaren, wat zij wel en niet behandelen, specialisaties, behandelmethoden,
eHealth, samenwerking, kwaliteit, cliëntervaringen en informatie voor naasten.

Via deze link (https://www.centraalnetwerkzorg.nl/clienten/kwaliteit-zorg/) kunt u de informatie raadplegen.